en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

Společnost HaPeOn Consulting s.r.o. poskytuje komplexní poradenský servis pro malé a střední podniky, které zejména potřebují podporu při rozvoji svého finančního zázemí a rozvoj strategického řízení.

 

Rozsah poskytovaných služeb:

 • poradenství v oblasti strategického řízení
 • Business Intelligence řešení pro podporu reportingu a plánování
 • poradenství fúze a akvizice, podnikové finance
 • poradenství v oblasti finančního řízení a finanční řízení společností
 • finanční analýza
 • likvidace nefunkčních a ztrátových firem

Naši klienti mohou očekávat:

 • Poskytování konzultačních služeb z vysokým obsahem znalostí , které malým a středním firmám napomohou rychle a efektivně řešit problémy rychlého růstu nebo změny orientace a přispějí ke zvýšení jejich hodnoty a dlouhodobé prosperity
 • Trvale se zlepšující konzultační služby vycházející z klientových potřeb

Některé z důvodů, proč si vybrat právě nás:

 • PROFESIONALITA - k našim klientům preferujeme osobní přístup a vždy individuální řešení problémů finančního a strategického řízení na odpovídající profesionální úrovni. Samozřejmostí je zachovávání pravidel profesionální etiky především naprosté diskrétnosti  a nezávislého pohledu.
 • ODBORNOST - jednotlivé problémy především strategického a finančního řízení jsou vždy odborně analyzovány nejen rozborem příslušných předpisů, ale i za využití odborné literatury a interního know-how.
 • PEČLIVOST - klademe velký důraz na maximální pečlivost při zpracování zadaných úkolů i při poskytování veškerých služeb.
 • DŮVĚRA - velmi důležitým aspektem při poskytování služeb je pro nás plná spokojenost našich klientů. Jsme rovněž vedeni snahou o budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.
 • RACIONALITA - preferujeme vždy takové řešení problému, které je manažersky a administrativně nejen efektivní, ale zároveň co nejvíce šetří náklady i čas klienta.
 • ZKUŠENOST - disponujeme hlubokými praktickými zkušenostmi, získanými převážně v zahraničních výrobně-obchodních firmách při řešení širokého spektra nejrůznějších provozních situací.
08.06.2017

STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ - 2. část

V minulém článku jsme zahájili cyklus věnující se tématu uzavírání strategických partnerství mezi firmami. Prvním okruhem témat, ve kterém chceme pokračovat i v tomto vydání, jsou přípravné aktivity před zahájením vlastního jednání s potenciálními strategickými partnery.

25.05.2017

ZÁLUDNOSTI VYJEDNÁVACÍ EXKLUZIVITY - 1. část

Vyjednávání o prodeji podniku lze chápat jako komplexní disciplínu, kde je třeba nejen dostatečná odborná zdatnost v řadě oborů (právo, ekonomie, personalistika atd.), ale také odpovídající zkušenosti s organizováním a realizací prodejní transakce. Má-li být transakce úspěšně ukončena, musí být provedena v náležité interakci s trhem potenciálních zájemců o koupi podniku. Ideální je jednání s více zájemci.  Je klamnou představou, že exkluzivní vyjednávání s jedním zájemcem je rychlejší, snadnější a méně nápadné než strukturovaný proces. Ve skutečnosti exkluzivní kupující zřídka jedná s dostatečnou rychlostí, často prodlužuje proces prověřování nakupované firmy (due diligence), a tím se dramaticky snižuje pravděpodobnost uzavření transakce za přijatelnou cenu, pokud vůbec k uzavření transakce dojde.archiv ....
webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.